Family day

09高尔夫博览会
今日美术馆个展
观唐别墅巡展
Casa德国设计展
圣之空间开业
中央别墅区巡展
08国际高尔夫展
Volvo高尔夫球公开赛
新光天地巡展
上海展厅开业
北京国际酒店展
格拉斯小镇活动
阴阳上市会
时尚先生活动
上海国际酒店展
圣诗得中国上市会
voyage晚宴
东山墅安家计划
CBD高尔夫球

2009.04.25
2009.04.10
2009.04.10
2009.01.09
2008.12.15
2008.06.15
2008.06.01
2008.04.21
2008.04.19
2008.04.11
2007.11.21
2007.10.09
2007.09.22
2007.06.02
2007.04.25
2007.04.24
2006.05.26
2005.09.23
2005.09.11
2005.08.28


圣诗得  活动推广合作
E-mail:joycedu@sunstyle.cn
Tel: +86 (0) 10 6458 6850


Sunstyle MKT Report